Song:Supne Vich
Singer:Gurnam Bhullar
Music:Vikrant Groves
Lyrics:Gurnam Bhullar
Label:Diamondstar Worldwide

https://mattaala.blogspot.com/

Supne Vich Lyrics By Gurnam Bhullar 

Ho Oo O Ho Oo O Ho Oo O Chaya Aa Chadeya Aa Aauny Ae Pasine Aye Ae Lagi Ee Agg Ae Bujagi Ee Siney Aye Ae Chup Ae Hogie Ee Vilakan Ae Meri Ee Per Ae Haaley Ae Sawal Ae Kahie Ee Ne Ae Chaya Aa Chadeya Aa Aauny Ae Pasine Aye Ae Lagi Ee Agg Ae Bujagi Ee Siney Aye Ae Chup Ae Hogie Ee Vilakan Ae Meri Ee Per Ae Haaley Ae Sawal Ae Kahie Ee Ne Ae Gutt Ae Fadake Ae Touhadi Aa Wanga Aaya Aa Gutt Ae Fadake Ae Touhadi Aa Wanga Aaya Aa Toute Ae M Ae Sanbhah Ae Rahi Ee Aaya Aa Supaney Ae Vich Ae Sajjan Ae Miliya Aa Vahan Aa M Ae Gallah Ae Pa Aa Layeei Aaya Aa Supaney Ae Vich Ae Sajjan Ae Miliya Aa Vahan Aa M Ae Gallah Ae Pa Aa Layeei Aaya Aa Dardi Ee Kitey Ae Bishad Ae Na Aa Jamya Aa Akhan Aa Na Aaya Aa Kholah Ae Rahi Ee Aaya Aa Supaney Ae Vich Ae Sajjan Ae Miliya Aa Vahan Aa M Ae Gallah Ae Pa Aa Layeei Aaya Aa Supaney Ae Vich Ae Sajjan Ae Miliya Aa Vahan Aa M Ae Gallah Ae Pa Aa Layeei Aaya Aa,
Rab Ae Karke Aye Ae saarieya Aa Adaya Aa Ahadya Aa Di Ee Aaya Aa Ho O Jany Ae Raatan Aaya Aa Unjay Ae Ta Aa Gall Ae Karda Aa Nahi Ee Ve Ae Ahada Aa Hi Ee Ho O Jany Ae Baata Aaya Aa 
Rab Ae Karke Aye Ae saarieya Aa Adaya Aa Ahadya Aa Di Ee Aaya Aa Ho O Jany Ae Raatan Aaya Aa Unjay Ae Ta Aa Gall Ae Karda Aa Nahi Ee Ve Ae Ahada Aa Hi Ee Ho O Jany Ae Baata Aaya Aa Pall Ae De Ae Vich Ae Puriya Aa Hoeiya Aa Pall Ae De Ae Vich Ae Puriya Aa Hoeiya Aa Do Oaama Aa Mangadi Ee Rahie Ee Aaya Aa 
Supaney Ae Vich Ae Sajjan Ae Miliya Aa Vahan Aa M Ae Gallah Ae Pa Aa Layeei Aaya Aa Dardi Ee Kitey Ae Bishad Ae Na Aa Jamya Aa Akhan Aa Na Aaya Aa Kholah Ae Rahi Ee Aaya Aa Supaney Ae Vich Ae Sajjan Ae Miliya Aa Vahan Aa M Ae Gallah Ae Pa Aa Layeei Aaya Aa,Baki Ee Sabh Ae Bhulagi Ee Aa M Ae Naam Ae Gurnam Aye Aey Chetey Aey Din Ae Chadya Aa Muoka Ae Geya Aa Supna Aa Terey Ae Hi Ee Pen Ae Bhulekhey Aye Aey Baki Ee Sabh Ae Bhulagi Ee Aa M Ae Naam Ae Gurnam Aye Aey Chetey Aey Din Ae Chadya Aa Muoka Ae Geya Aa Supna Aa Terey Ae Hi Ee Pen Ae Bhulekhey Aye Aey Tu Uo Sahmaney Ae Hai Ae Ja Aa Nahi Ee Ve Ae Tu Uo Sahmaney Ae Hai Ae Ja Aa Nahi Ee Ve Ae Hoeeiye Ee Pareshan Aye Aey Paeeiya Aa Supaney Ae Vich Ae Sajjan Ae Miliya Aa Vahan Aa M Ae Gallah Ae Pa Aa Layeei Aaya Aa Dardi Ee Kitey Ae Bishad Ae Na Aa Jamya Aa Akhan Aa Na Aaya Aa Kholah Ae Rahi Ee Aaya Aa Supaney Ae Vich Ae Sajjan Ae Miliya Aa Vahan Aa M Ae Gallah Ae Pa Aa Layeei Aaya Aa Supaney Ae Vich Ae Sajjan Ae Miliya Aa Vahan Aa M Ae Gallah Ae Pa Aa Layeei Aaya Aa Vahan Aa M Ae Gallah Ae Pa Aa Layeei Aaya Aa Vahan Aa M Ae Gallah Ae Pa Aa Layeei Aaya Aa,