Song:Duniya
Singer:Amar Sajaalpuria
Music:Dj Nirvair
Lyrics:Amar Sajaalpuria
Label:Oro Tunes
https://mattaala.blogspot.com/
Duniya Lyrics By Amar Sajaalpuria
Haan Aaya Aa Haan Aaya Aa Tayah Ae Ke Ae Banaon Ae Wali Ee Hogi Ee Duniya Aaya Aa Ho O Raba Aa Kar Ae Koi Ee Jugad Ae Oye Ae Tayah Ae Ke Ae Banaon Ae Wali Ee Hogi Ee Duniya Aaya Aa Ho O Raba Aa Kar Ae Koi Ee Jugad Ae Oye Ae Socha Aa Hogiya Aa Jamane Ae Diya Aa Negative Ae Khande Ae Apane Ae Hi Ee Apane Ae To O Khar Ae Oye Ae Tayah Ae Ke Ae Banaon Ae Wali Ee Hogi Ee Duniya Aaya Aa Ho O Raba Aa Kar Ae Koi Ee Jugad Ae Oye Ae Ho O O Tayah Ae Ke Ae Banaon Ae Wali Ee Hogi Ee Duniya Aaya Aa Ho O Raba Aa Kar Ae Koi Ee Jugad Ae Oye Ae Ho O O,
Nitt Ae Nama Aa Paondi Ee Fire Ae Jayb Ae Duniya Aa Papiya Aa Nu Uo Mandie Ee Aa Rab Ae Duniya Aa Jiuode Ae Aa De Ae Chithade Ae Udake Ae Bandeya Aa Khaure Ae Kime Ae Kar Ae Aaoundi Ee Haze Ae Duniya Aa Vehama Aa Bharama Aa Ch Ae Pakey Ae Thagi Ee Jande Ae Ne Ae Jo O Dharam Ae De Ae Jai Ae Jekare Ae Oye Ae Tayah Ae Ke Ae Banaon Ae Wali Ee Hogi Ee Duniya Aaya Aa Ho O Raba Aa Kar Ae Koi Ee Jugad Ae Oye Ae Ho O O Tayah Ae Ke Ae Banaon Ae Wali Ee Hogi Ee Duniya Aaya Aa Ho O Raba Aa Kar Ae Koi Ee Jugad Ae Oye Ae Ho O O,
Bani Ee Manade Ae De Ae Muh Ae Ch Ae Ni Ee Paoundi Ee Duniya Aa Kol Ae Khad Ae Vidieo O Banaoundi Ee Duniya Aa Chandara Aa Jamana Aa Badya Aa Tej Ae Hogiya Aa Fashiona Aa Da Aa Sabh Ae Nu Uo Crezz Ae Hogiya Aa Sewa Aa Karde Ae Kahie Ee Photoma Aa Khichaoun Ae De Ae Layi Ee Garib Ae De Ae Ne Ae Mahade Ae Haal Ae Oye Ae Oye Aye Ae Tayah Ae Ke Ae Banaon Ae Wali Ee Hogi Ee Duniya Aaya Aa Ho O Raba Aa Kar Ae Koi Ee Jugad Ae Oye Ae Ho O O Tayah Ae Ke Ae Banaon Ae Wali Ee Hogi Ee Duniya Aaya Aa Ho O Raba Aa Kar Ae Koi Ee Jugad Ae Oye Ae Ho O O,
Koi Ee Lutt Ae Ke Ae Crorrdaan Aa Desho O Bharah Ae Hogiya Aa Koi Ee Lakh Ae Pichey Ae Fahya Aa Ley Ae Ke Ae Paar Ae Hogiya Aa Koi Ee Sadaka Aa Tey Ae Khadya Aa Hoya Aa Khilya Aan Aa Bech Ae Da Aan Aa Koi Ee Husana Aa Di Ee Agg Ae AC Eeyan Aan Ae Ch Ae Seyak Ae Da Aan Aa Papi Ee Karie Ee Jande Ae Bachiyan Ae De Ae Reap Ae Ohhou O Ae Rabb Ae De Ae Gharan Ae Ch Ae Vayadah Ae Oye Ae Tayah Ae Ke Ae Banaon Ae Wali Ee Hogi Ee Duniya Aaya Aa Ho O Raba Aa Kar Ae Koi Ee Jugad Ae Oye Ae Ho O O Tayah Ae Ke Ae Banaon Ae Wali Ee Hogi Ee Duniya Aaya Aa Ho O Raba Aa Kar Ae Koi Ee Jugad Ae Oye Ae Ho O O,
Haaley Ae Shuruaatyan Aa Kite Ae End Ae Na Aa Jaani Ee Haale Ae Ta Aa Mai Pullya Aa Uteye Ae Chahadane Ae Paani Ee Chair Ae Dina Aa Chup Ae Cho O Tufaan Ae Uthou Uo Gey Ae Kon Ae Amar Ae Tehanu Uo Sarey Ae Pushu Uo Gey Ae Bagi Ee Soch Ae Sujaalpur Ae Wala Aa Vi Ee Ohh Ae Kalama Aan Aa Da Aa Karu Uo Waar Ae Oye Ae Tayah Ae Ke Ae Banaon Ae Wali Ee Hogi Ee Duniya Aaya Aa Ho O Raba Aa Kar Ae Koi Ee Jugad Ae Oye Ae Ho O O Tayah Ae Ke Ae Banaon Ae Wali Ee Hogi Ee Duniya Aaya Aa Ho O Raba Aa Kar Ae Koi Ee Jugad Ae Oye Ae Ho O O Ho O O Ho O O Ho O O Ho O O Ho O O,