Song:Suche Paani
Singer:Fateh Shergill
Music:Music Engineer
Lyrics:Fateh Shergill
Label:Folk Rakaat


https://mattaala.blogspot.com/Suche Paani Lyrics By Fateh Shergill


Khud Ly Aaj Sha Labda A Rukha Toh Shama Kho K Dub Jande A Tiyetiynik V Manjila Aa Toh Rama Kho K Aye Sajjana A Laparwaeya Aa BadeAa Nu Ley Chalia Aa Kudarat Naal Shed A Khania Aa Mahangiya Aa Pey Chaliya Aa Kudarat Naal Shed A Khania Aa Mahangiya Aa Pey Chaliya Aa Haye A Mahangiya Pey Chaliya Aa, Beejana Jo Badna A Penda Shana Waleya Sach Jani E Dolate Di Dhouhad A Ne Ghandale A Karte A Suche Paani E Khoja Ne Yugg Badla K Manya Sab Sokha Karta Aa A V Ta Sach Aye Fateh Aaj Saah Lena Aa Aukha Karta Aa Saah Lena Aa Aukha Karta Aa Urap Diya Khushak Hawama Message A De Chaliaa Kudarat Naal Shed A Khania Aa Mahangiya Aa Pey Chaliya Aa Kudarat Naal Shed A Khania Aa Mahangiya Aa Pey Chaliya Aa,
Hale A Shuruata Hoeya Aa Bahota Kuj Hona Baki Hass De Gal Halki Le K Hale A Ta Rona Vaki E Jianaha Ittihas Sirjana Bhukha V Jarh Lenade A Ne A Kandeaa Te Sohan Waliaa Rutta V Jarh Lenade A Ne A Rutta V Jarh Lenade A Ne A Chetey Jarha Karie Shahadata Cheteaa Cho Ley Chaliaa Kudarat Naal Shed A Khania Aa Mahangiya Aa Pey Chaliya Aa Kudarat Naal Shed A Khania Aa Mahangiya Aa Pey Chaliya Aa,
Hale A V Sanbh Lao J Sanbhie De Ratan Sohaneo Ohi Jang Larhuga Jihanu Pyara A Batan  Sohaneo Chaina Di Shaydo Socho Aapa Ki Kar Sakde Aa Aapnaa De lye Jihana v Aye J Aapanya Lye Marh Sak De Aa Aapnaa De lye Jihana v Aye J Aapanya Lye Marh Sak De Aa Himmata Diya Kutambinara Samaji Na Tah Chaliya Aa Kudarat Naal Shed A Khania Aa Mahangiya Aa Pey Chaliya Aa Kudarat Naal Shed A Khania Aa Mahangiya Aa Pey Chaliya Aa,