Song:Aalhne
Singer:Debi Makhsoospuri
Music:Joy Atul
Lyrics:Debi Makhsoospuri
Label:DM - Debi Makhsoospuri
https://mattaala.blogspot.com/

Aalhne Lyrics By Debi Makhsoospuri

Aassa Aaya Wale Ae Aalhne Nitt Ae Banaoune Aey Aaya Aa Aassa Aaya Wale Ae Aalhne Nitt Ae Banaoune Aey Aaya Aa Bole Ae K Aey Dukh Aey Nahi Ee Dasde Aey Tahio O Gauney Aey Aaya Aa Bole Ae K Aey Dukh Aey Nahi Ee Dasde Aey Tahio O Gauney Aey Aaya Aa Darah Ae lagahda Aa Aey Shehti Ee Kharche Aey Na Aa jaeiy Aey Ae Darah Ae lagahda Aa Aey Shehti Ee Kharche Aey Na Aa jaeiy Aey Ae Tahio O Thouhada Aa Likh De Aey Touhada Aa Gaoune Ae Aaya Aa Tahio O Thouhada Aa Likh De Aey Touhada Aa Gaoune Ae Aaya Aa,
Fukariya Aa Marane Ae Wale Ae Gaane Aey Nahi Ee Likh Aey De Aey Ae 
Fukariya Aa Marane Ae Wale Ae Gaane Aey Nahi Ee Likh Aey De Aey Ae Tahio O Ohana Aa Di Ee Ginati Ee Vich Ae Na Aa Aaoune Aey Aaya Aa Aassa Aaya Wale Ae Aalhne Nitt Ae Banaoune Aey Aaya Aa,
Sahade Ae Gaane Ae Chohari Ee Hoye Ae Assi Ee Nahi Ee Kittey Aey Ae 
Sahade Ae Gaane Ae Chohari Ee Hoye Ae Assi Ee Nahi Ee Kittey Aey Ae Har Ae Ik Ae Di Ee Akh Aey Vich Ae Akh Ae Pa Aa K Ae Gaoune Ae Aaya Aa Har Ae Ik Ae Di Ee Akh Aey Vich Ae Akh Ae Pa Aa K Ae Gaoune Ae Aaya Aa,
Din Ae tarike Ae Tey Ae Sayma Aa Dasta Aa Jaymane Ae Da Aaya Aa 
Din Ae tarike Ae Tey Ae Sayma Aa Dasta Aa Jaymane Ae Da Aaya Aa Bahie Eeye Saal Ae Nahi Ee Das Ae Sakade Ae Umar Ae Chhupaoune Ae Aaya Aa Bahie Ee Panga Aa Koi Ee Peyju Uo Umar Ae Chhupaoune Ae Aaya Aa Aassa Aaya Wale Ae Aalhne Nitt Ae Banaoune Aey Aaya Aa,
Akh Ae Bacha Aa K Ae Hath Ae Diya Aa Ungala Aa Ginh Ae Laye Ee Aeye Ae 
Akh Ae Bacha Aa K Ae Hath Ae Diya Aa Ungala Aa Ginh Ae Laye Ee Aeye Ae Jahad Ae Ouhdey Ae Naal Ae Debi Ee Hath Ae Milaone Ae Aaya Aa Jahad Ae Ouhdey Ae Naal Ae Debi Ee Hath Ae Milaone Ae Aaya Aa Aassa Aaya Wale Ae Aalhne Nitt Ae Banaoune Aey Aaya Aa Bole Ae K Aey Dukh Aey Nahi Ee Dasde Aey Tahio O Gauney Aey Aaya Aa,